Đang gửi...

Dự án thành công

 • THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

  THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

  Sáng tạo, có kiến thức tốt về mỹ thuật, khả năng trình bày ý tưởng. -Am hiểu lĩnh vực quảng cáo,xây dựng thương hiệu.

  Xem thêm
 • GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

  GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

  Đảm bảo doanh số Trung tâm  Gia tăng học viên tại Trung tâm Chăm sóc tốt học sinh, phụ huynh nhằm gìn giữ học sinh cho Trung tâm Duy trì Trung tâm chất lượng 5 sao

  Xem thêm
 • GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

  GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

  Cùng với chủ đầu tư lên định hướng phát triển sản phẩm của nhà hàng: xây dựng điểm hòa vốn, cơ cấu chủng loại sản phẩm, định mức giá cả. Xây dựng định biên nhân sự cho nhà hàng: xác định số...

  Xem thêm
 • KẾ TOÁN TỔNG HỢP

  KẾ TOÁN TỔNG HỢP

  Lập sổ sách, chứng từ quản lý và kiểm soát toàn bộ nghiệp vụ phát sinh của Công ty; Tổ chức lưu trữ hồ sơ, hợp đồng và các loại chứng từ kế toán; Lập báo cáo thuế theo tháng, quý, năm;

  Xem thêm
 • HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

  HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

  Theo dõi thời gian thử việc, thời hạn hợp đồng của CBNV để soạn thảo và tiến hành lưu trữ các quyết định, HĐLĐ của NLĐ vào hồ sơ cá nhân và phần mềm QLNS. Cập nhật và lưu trữ thông tin theo file...

  Xem thêm
 • CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ

  CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ

  Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của các Phòng Ban, lập kế hoạch tuyển dụng trình GĐ. Đăng tuyển, tiếp nhận, sàng lọc hồ sơ và phối hợp với Trưởng Bộ Phận tổ   chức phỏng vấn, lựa chọn ứng...

  Xem thêm
 • TRỢ LÝ CHỦ TỊCH KIÊM GIÁM ĐỐC KINH DOANH

  TRỢ LÝ CHỦ TỊCH KIÊM GIÁM ĐỐC KINH DOANH

  Trợ lý chủ tịch kiêm giám đốc kinh doanh là một vị trí hấp hẫn trong doanh nghiệp. Đây là một vị trí mang lại cho bạn nhiều cơ hội thăng tiến và khả năng thu nhập hấp dẫn.

  Xem thêm
 • TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

  TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

  Trưởng phòng kinh doanh là một vị trí hấp hẫn trong doanh nghiệp. Đây là một vị trí mang lại cho bạn nhiều cơ hội thăng tiến và khả năng thu nhập hấp dẫn.

  Xem thêm

Mới nhất