Đang gửi...

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM TIẾNG ANH

Hà Nội

Lương: 40,000,000 đ

28/03/2019

Kinh doanh

I. Chịu trách nhiệm về chỉ tiêu kinh doanh (Quản lý toàn bộ Trung tâm)

- Chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động kinh doanh của trung tâm Tiếng Anh.

- Là người đại diện cho trung tâm trong việc tiếp xúc và làm việc với khách hàng và các cơ quan ban ngành trong khu vực.

- Đảm bảo doanh số của trung tâm theo chỉ tiêu đã thống nhất.

II. Quản lý vận hành (Quản lý toàn bộ Trung tâm)

- Cơ cấu trung tâm gồm: bộ phận Sales thị trường (2 team lead, 8-10 saler/team); bộ phận Chăm sóc khách hàng (5-6 nhân viên và có 1 team lead); bộ phận Giáo viên nước ngoài (4-6 giáo viên phụ thuộc vào số lượng học viên); bộ phận tạp vụ, bảo vệ (2-3 người). Trung bình từ 35 - 40 nhân sự/trung tâm.

- Quản lý quá trình thực hiện mục tiêu kinh doanh thông qua các công cụ quản lý, báo cáo tuần, tháng… Điều chỉnh hoạt động quản lý trong quá trình thực thi để đạt được các mục tiêu đề ra.

- Đảm bảo các hoạt động của trung tâm phù hợp với tiêu chuẩn theo quy định của Công ty và pháp luật Việt Nam.

- Phối hợp với các phòng ban liên quan đào tạo huấn luyện nhân viên trung tâm về kiến thức và kỹ năng làm việc để đáp ứng yêu cầu công việc.

- Lập kế hoạch và báo cáo các hoạt động của trung tâm theo định kỳ quy định hoặc khi có yêu cầu từ BGĐ Công ty.

- Bao quát hoạt động đào tạo tại trung tâm, chịu trách nhiệm đảm bảo chất lượng đào tạo theo mục tiêu chung của dự án.

- Giám sát thực hiện công việc của Trung tâm, kiểm soát hoạt động và xử lý các vấn đề phát sinh của Trung tâm hàng ngày.

- Thực hiện các nhiệm khác do Ban Tổng Giám đốc giao phó.

III. Chế độ đãi ngộ:

- Thu nhập bình quân: lương cứng 30 - 45tr/th hoặc phụ thuộc vào năng lực. Hưởng hoa hồng 1% nếu đạt 1,25 tỷ/tháng và 1,5% từ 1, 25 tỷ trở lên. Không khống trần. Doanh số mục tiêu là 2 tỷ. Bình quân thu nhập của GĐTT đạt khoảng 50 - <=100tr/th (chưa bao gồm thưởng đột biến nếu doanh số liên tục vượt chỉ tiêu). Đặc biệt có cơ hội thăng tiến lên vị trí cao hơn (giám đốc vùng - quản lý chuỗi 3-5 trung tâm trong khu vực).

Ứng tuyển ngayỨng tuyển ngay

Việc làm liên quan